TechSmith Snagit 2019 Full

TechSmith Snagit 2019 Full

Hãng phần mềm TechSmith đã cung cấp hai phần mềm rất tốt hiện nay như Camtasia và Snagit. Trong đó Camtasia chuyên về quay màn hình và biên...