Windows 7 SP1 with Update AIO (x86-x64) by adguard (Updated 12.03.2021)

thủ thuật, phần mềm, ghost Windows, ISO Windows, ISO Office

Version: 6.1.7601.24566 / v21.03.12
Author: adguard

Mô tả:

Phiên bản dựa trên file ảnh gốc từ MSDN. Tích hợp cập nhật 9/03/2021 và tích hợp SmartFix 2.3.10 and Microsoft DaRT. Ngoài ra không thay đổi bất cứ thành phần nào.

System Requirements:

Processor: 1 gigahertz (GHz) or more.
Free seat on the hard drive: 20 gigabytes (GB).
Graphic adapter: Microsoft DirectX 9 graphics device or newer version.