Windows 10 Version 20H2 October 2020 Update - MSDN ISO (OS Build 19042.508)

thủ thuật, phần mềm, ghost Windows, ISO Windows, ISO Office

Vẫn như thường lệ thì mình vẫn luôn cập nhật các file ISO mới nhất phát hành từ Microsoft đến mọi người.

Và hôm nay những ngày cuối tháng 10, Microsoft cũng đã phát hành bản cập nhật tháng 10 của Windows 10 mang Version 20H2 (không phải Version 2009 nữa).

Bản cập nhật lần này là bản phát hành thường lệ mỗi năm 2 lần và đây bản cập nhật lớn thứ 2 trong năm 2020. Mang ý nghĩa là cập nhật lớn nhưng chủ yếu là cập nhật sửa lỗi và thêm một ít tính năng nhỏ của Windows 10 Version 2004 đã phát hành trước đó.

Mọi người nên cập nhật lên bản này thay vì ở phiên bản 2004.
ISO mang build 19042.508, Version 20H2.
Và sau đây là ISO tải về, nguyên gốc từ MSDN

#edittion:

Consumer Editions ISO:

#Content:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N

Business Editions ISO:

#Content:
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N


#Download:

Fshare: https://www.fshare.vn/
Google Drive: https://drive.google.com/

#checksum:

File: en_window_server_version_20h2_x64_dvd_a932282f.iso
SHA-1: e3c8abd453b6cec9e28ac57f63a7a3e023bbd775

File: en_windows_10_business_editions_version_20h2_x64_dvd_4788fb7c.iso
SHA-1: 3a5ba0c827eddbe7bfe9005f9931f402e07ace01

File: en_windows_10_business_editions_version_20h2_x86_dvd_fae4084e.iso
SHA-1: acd87edb93ae43fecb968f72938bdf2253cb6565

File: en_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x64_dvd_ab0e3e0a.iso
SHA-1: 30dd6a48dfea77c37e51573bcb75be4edd6febff


File: en_windows_10_consumer_editions_version_20h2_x86_dvd_ea9a9e3f.iso
SHA-1: be8796f0d85b8ce3fa968975e4a2d90f6f2c9205


File: en_windows_10_iot_enterprise_version_20h2_arm64_dvd_fe0947da.iso
SHA-1: 499fa5a97e21ae1a564fc9e8820a2c486d20cd4f


File: en_windows_10_iot_enterprise_version_20h2_x64_dvd_c6ef5325.iso
SHA-1: f30a3929901d6d92254676563ea35627c9bdea80


Bài viết thuộc về phuongcloudit.com